Експертни услуги и професионален софтуер за вода

Повече от десетилетие предоставяме експертни и висококачествени услуги в областта на водоснабдителната и канализационната инфраструктура - проектиране, мощни софтуерни технологии и иновативен подход към инженерни проучвания и събиране на данни ...

още за нас

INNOVYZE®: СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВОДА

INNOVYZE Channel Partner

АКВАМОД ООД - оторизиран дистрибутор (Channel Partner, Value - Added Reseller) на Innovyze® за България – представя водещите в международната практика софтуерни платформи за хидравлично моделиране и централизирано управление на информацията за водоснабдителни и канализационни системи – InfoWorks ICM, InfoWorks WSPro и InfoAsset Manager. За първи път в България проектанти, консултанти, водни оператори и институции имат възможността да внедрят в практиката си най-висок клас софтуерни технологии при гъвкави лицензионни схеми и ненадмината програма за софтуерна поддръжка и техническа помощ на български език.

InfoAsset™ Manager
InfoAsset™ Manager

Нова ера в управлението на информацията за водоснабдителни и канализационни системи

InfoWorks™ ICM
InfoWorks™ ICM

Водеща платформа за пълно хидродинамично и хидрологично моделиране на канализационни системи

InfoWorks™ WS Pro
InfoWorks™ WS Pro

Мощна система за моделиране, изследване и управление на водоснабдителни системи

Пълен набор от услуги

АКВАМОД ООД предлага широка гама от технически и инженерни услуги - теренни проучвания, експертно проектиране и технологии за управление на данни за водоснабдяване и канализация (отводняване) инфраструктура. Компанията прилага персонализиран подход към всеки клиент, като прилага добрите бизнес и инженерни практики, които понастоящем са възприети в Европейския съюз.

Разработване на ПСД за всички етапи от инвестиционното проектиране на ВиК мрежи и съоръжения.

Теоретични, оперативни (калибрирани) и проектни (като част от проектантския процес) модели на ВиК мрежи и съоръжения.

Специализирани полеви и документални изследвания за набиране на информация за ВиК системи.

Създаване и развитие на ГИС съдържание. Техническа помощ при внедряване на ГИС софтуер с отворен код.