Екипът на АКВАМОД ООД притежава значителен опит в проектирането на водоснабдителни и канализационни системи. От създаването на компанията успешно съчетаваме класическите методи с високотехнологични средства като компютърно хидравлично моделиране, ГИС, автоматизирани оптимизационни процедури и пр.

Инвестиционно проектиране

АКВАМОД ООД предлага пълна гама услуги при създаване на проектно - сметна документация за водоснабдителни и канализационни системи във всички етапи от инвестиционното проектиране:

  • Разработване на проекти за ВиК инсталации за жилищни, промишлени и административни сгради;
  • Изготвяне на прединвестиционни проучвания за строителство на нови, както и за разширения, реконструкции и рехабилитации на съществуващи ВиК системи;
  • Проектиране на селищни и площадкови ВиК мрежи и съоръжения;
  • Проектиране и анализи на специални съоръжения;
  • Анализ на вариантни решения, оценка за въздействие на проекти върху съществуващи системи, определяне на критични елементи в проектните решения и много други чрез компютърно хидравлично моделиране (повече за хидравличното моделиране тук...), геопространствени анализи и пр.;

При разработка на проекти използваме авторски системи за контрол на всички процеси по изготвяне на документацията с многократни автоматизирани проверки на техническите параметри. Чрез внедрените в компанията мощни софтуерни технологии постигаме върхова производителност и най-вече високо качество на крайния продукт.