АКВАМОД ООД предлага широк спектър от инженерно-технически услуги в областта на проучване, проектиране и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Компанията прилага персонализиран подход към всеки Клиент при спазване на добрите бизнес и инженерни практики, утвърдени в Европейския съюз.

Услуги

Разработване на ПСД за всички етапи от инвестиционното проектиране на ВиК мрежи и съоръжения.

Теоретични, оперативни (калибрирани) и проектни (като част от проектантския процес) модели на ВиК мрежи и съоръжения.

Специализирани полеви и документални изследвания за набиране на информация за ВиК системи.

Създаване и развитие на ГИС съдържание. Техническа помощ при внедряване на ГИС софтуер с отворен код.