Професионален софтуер от Innovyze®

Innovyze® (компания от семейството на AUTODESK) е глобален лидер в разработването и внедряването на професионални софтуерни продукти за водната индустрия. С повече от 35 години опит на световния пазар, компанията предоставя върхови технологии на проектанти, консултанти, водни оператори и институции в повече от 60 страни по света.

Софтуер от INNOVYZE®

АКВАМОД ООД е оторизиран дистрибутор (Channel Partner, Value - Added Reseller) на Innovyze® за България. Предлагаме завършен цикъл от услуги по лицензиране, внедряване и осъществяване на пълноценна техническа поддръжка за водещите софтуерни продукти на компанията, специално адаптирани към спецификите на българския пазар.

За подробна информация, ценови предложения, демонстрации и допълнителни консултации се свържете с нас.

InfoAsset™ Manager
InfoAsset™ Manager

Нова ера в управлението на информацията за водоснабдителни и канализационни системи

InfoWorks™ ICM
InfoWorks™ ICM

Водеща платформа за пълно хидродинамично и хидрологично моделиране на канализационни системи

InfoWorks™ WS Pro
InfoWorks™ WS Pro

Мощна система за моделиране, изследване и управление на водоснабдителни системи

Комплексна техническа поддръжка и устойчива подкрепа

С повече от 15 години опит в ежедневното, професионално приложение на софтуера от Innovyze® , АКВАМОД ООД предлага комплексна техническа поддръжка във всички етапи от жизнения цикъл на софтуерните продукти – от инсталиране и конфигурация на клиенти и сървърни компоненти, до анализи и оптимизации на бизнес процесите при хидравлично моделиране и управление на данните за активите от ВиК системите.

През годините разработихме и прилагаме за клиентите си персонализирани програми за обучение, в пряка зависимост от конкретните нужди и степента на подготовка на на отделните специалисти. Надграждаме работата със софтуера с фундаментални познания в областта на общата компютърна грамотност, ГИС, основи на хидравличното моделиране, основи на управление на данните за активите, управление на качеството и достоверността на информацията и много други. Чрез последователен и персонален подход към всеки клиент се стремим да осигурим непрекъснато усъвършенстване, трансфер на знания и приемственост, като запазваме стойността на капиталовложенията за внедряване на софтуерните системи.

Системна интеграция и специални инструменти

АКВАМОД ООД предлага специализирани услуги за интеграция на софтуерните продукти на Innovyze® с корпоративни информационни системи - GIS, SCADA, CRM и др., за да се постигне автоматизиран и стандартизиран обмен на данни.

По заявка на клиента разработваме допълнителни софтуерни инструменти за дори още по-добро потребителско изживяване и ускоряване на продуктивноста при работата със софтуера на Innovyze® - InfoWorks / InfoAsset SQL приложения, Ruby API приложения, специфични MS Excel шаблони и др.