За нас

Основахме АКВАМОД ООД през лятото на 2007 година, водени от амбицията да предложим на българския пазар завършен цикъл от качествени и високотехнологични инженерни услуги в областта на водоснабдяването и канализацията. Услуги, които се базират на доказани в международната практика методи, като заедно с това въвеждат за пръв път в България, на професионално ниво, мощни софтуерни технологии при решаване на ежедневни технически задачи - компютърно хидравлично моделиране и ГИС.

ПАРТНьОРИ НА ГЛОБАЛЕН ЛИДЕР

От 2009 година нашето дружество е оторизиран дистрибутор за България на глобалния лидер в производството на софтуер за водната индустрия - INNOVYZE. За пръв път на българския пазар водещите софтуерни платформи за хидравлично моделиране и управление на техническата информация за водоснабдителни канализационни системи - InfoWorks ICM, InfoWorks WS Pro и InfoAsset Manager се представят с гъвкави лицензионни схеми и ненадмината техническа поддръжка на български език. С повече от 15 години опит в професионалното приложение на тези продукти, ние от АкваМОД ООД гарантираме успешното им внедряване в ежедневната работа на ВиК оператори, консултанти, проектанти и администрации.

НИЕ ПРОЕКТИРАМЕ

съчетавайки класическата теория, персоналния ни опит в управление на реални ВиК системи и последните достижения в областта на компютърното хидравлично моделиране на всички етапи от инвестиционния процес. При създаване на инженерни проекти прилагаме системи от процедури и съвременни софтуерни решения, постигайки ненадминати на българския пазар производителност и качество на крайния продукт.

НИЕ СМЕ ЕКСПЕРТИ

в компютърното хидравлично моделиране на ВиК системи. През последните години вложихме значителни ресурси да проправяме пътя на този безспорно най-мощен метод за анализ на ВиК системи на пазара в България. На практика някои от най-мащабните, професионално изготвени модели в България до момента са осъществени от нас:

  • стратегически и детайлни модели на ВиК системите на град София (като част от екипа на Софийска вода АД до 2007 година, преди основаването на компанията),
  • скелетни модели на ВиК системите на седем български града – Пловдив, Добрич, Перник, Кърджали, Велико Търново, Видин и Ямбол (като подизпълнител на консорциума SCE-PM-WMI през 2008 - 2009 година).
  • концептуални хидравлични модели за външните водоснабдителни системи на регионите Разград, Кубрат, Пловдив и Русе, влизащи в състава на Централен регион за изготвяне на генерални планове за развитие (2012 - 2014 година, като подизпълнител на SCE Group- Франция, част от консорциум SEURECA - SCE Group - Хидропроект - Аркадия Инженеринг).

През годините създадохме и внедрихме авторски методики за хидравлично моделиране, базирани на добрите инженерни практики в Европа и по-специално на подхода във Великобритания. Владеем на експертно ниво и прилагаме ежедневно водещите в световен мащаб софтуерни платформи за хидравлично моделиране – InfoWorks™ ICM и InfoWorks™ WS Pro (INNOVYZE®), като през годините натрупахме значителен опит с MikeUrban (DHI), SynerGEE Water (DVN GL) , WaterCAD (Bentley Systems) , EPANet (US EPA) и др.

НИЕ ЗНАЕМ КАК

да събираме, интегрираме и управляваме данните за ВиК системите. Предлагаме широк спектър от полеви и документални изследвания за техническото и експлоатационно състояние на мрежите (виж „Услуги").

Заедно с това разработихме и пълна гама от услуги по внедряване на ГИС във ВиК операторите – от доставка на мощна, специализирана софтуерна платформа (InfoAsset Manager на INNOVYZE) , през събиране и интеграция на данните за мрежите, проектиране на системи от процедури за обмен данните между административните звена, до персонализирани обучения и пълна техническа поддръжка.

10+ ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ С ГИС

ни позволява да предоставяме ефикасни професионални услуги в управлението на геопространствени данни и да съдействаме за изграждането на надеждни ГИС инфраструктури с най-новите технологии със свободен софтуер и софтуер с отворен код (FOSS) на пазара, на гъвкави цени според бюджета на всеки клиент - от системна интеграция през трансформация на данни до персонализирани програми за обучение и системна поддръжка.

АкваМОД ООД внедри ISO 2001:2015 с обхват проектиране на водоснабдителни и канализационни системи!

ISO 9001:2008От създаването си през 2007 година до момента, АквоМОД ООД непрекъснато прилага и развива комплексни системи за контрол на качеството при проектиране.

Като естествено продължение на тези усилия, решихме да адаптираме подходите си към изискванията на международните стандарти за качество и да сертифицираме системите си за съответствие с ISO 9001:2008.