Контакти

Контакти

АкваМОД ООД

ЕИК (БУЛСТАТ): 175338928
ДДС № BG175338928

Адрес офис:

Лозенец, ул. Малуша 5, ет.2
София 1164, България
тел./факс: +359 2 974 64 48
e-mail:

Александър Личев
Главен съдружник, Управител

тел: +359 889 417 007
email:

Александър Петков
Съдружник, Мениджър

тел: +359 889 437 699
email: